Osa Dalīna

Arhitektūras doktore, strādā Stokholmas pašvaldībā. Kultūras mantojuma un sociālās ilgtspējas eksperte. Koordinē pilsētas plānojuma izstrādi. Izstrādā politikas dokumentus attiecībā uz kultūras mantojumu, arhitektūru un kultūrvēsturiskām urbānām ainavām. Izstrādāt detālplānojumus un attīstības plānus plašākām teritorijām; plānošanas procesā veicina ideju par arhitektūras diziana ietekmi novietas īpašajām kutlūrvēsturiskajām vērtībām.  Zviedrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhitekte, 2006 –2011 un arhitekte ZviedrijasNacionālajā Mājokļu, būnviecības un plānošanas pārvaldē, 2011-2013.

Piedalījusies aktuālās situācijas uzlabošanā Kirunā ar mērķi saglabāt vēsturiski pilsētainavu rakstuvju teritorijās. Sadarbojusies ar vietējām pašvaldībām, valsts iestādēm, uzņēmējiem, konsultantiem zinātniekiem. Īpaši pievērsusies kultūras mantojuma, arhitektūras, inovāciju un sabiedrības līdzdalības jautājumiem, lai veicinātu sociālos un kultūras aspektus ilgtspējīgā pilsētu attīstībā. Lasa lekcijas augstskolās. Stokholmas mainīgā vēsturiskā pilsētainava: politikas dokumentu piemēri un radoši diziana procesi

Stokholma ir strauji augo\sa pilsēta un kļūst arvien kompaktāk apbūvēta. Pievilcīgā vēsturiskā aianva arvien vairāk tiek pakļauta attīstības spiedienam.  arādās urbanizācijas veicināti riski. Bet izplešanās sniedz arī jaunas iespējas saistīti dažādas pilsētas daļas un kvalitātes. Var tikt atrisinātas un atkal savienotas telpiski neveiskmīgi nošķirtās vietas.  Ar gudru plānošanu, cienot esošās kultūras un dabas vērtības, varam iegūt iedzīvotājiem draudzīgāku pilsētu un labāku pilsētas izaugsmi. Tādā veidā var tikt realizēta ideja par kājām sasniedzamu pilsētu, kā tas ierakstītis pilsētas attīstības plānā. Ir nepieciešamas jaunas stratēģijas sadarbībai un metodoloģija, lai izceltu nemateriālo vērtību nozīmi pilsētvides daudzveidības izpratnei. Mūsu ambīcija ir saglabāt vēsturisko pilsētainavu kā būtisku pilsētas ilgtspējas elementu.