Alfrēds Jomants

Alfrēds Jomants strādā Lietuvas Kultūras ministrijā kopš 1991.gada, īsi pēc neatkarības atgūšanas. No 1992. līdz 1997.gada bija UNESCO Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs.  Kopš 1997.gada Kultūras mantojuma departamentā koorinējis starptautikso sadarbību, kā arī sabiedriskās attiecībās un koordinējs Lietuvas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru. Bijis Eiropas Padomes Kultūras mantojuma un ainavu rīcībkomitejas vadītājs.  Kopš 2000.gada bijis iesaistītis Eiropas Padomes Kultūras ceļu projektos Lietuvā, īpaši jautājumos par ebreju mantojumu. no 2009-2011 bijis priekšsēdētājs Baltijas jūras valstu Kultūras mantojuma uzraudzības grupā. 2013.gadā atbildīgais par konferenci "Kultūras mantojums un ES2020 stratēģija - integrēta pieeja"Lietuvas prezidentūras Eiropas savienības padomē ietvaros.