Katrīna Kukaine

Mag.geogr., telpiskās attīstības plānotāja. Strādā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā kopš 2007.gada, kopš 2014.gada – Inspekcijas vadītāja vietniece. Iepriekšējā izglītība komunikācijas zinātnēs. Vadījusi Francijas Kultūras centra mediatēku (1999-2006). Baltijas jūras reģiona valstu kultūras mantojuma uzraudzības grupas locekle (2007-2014), piedalījusies nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam „ Vikingu laika vietas Ziemeļeiropā” sagatavošanā. Vairāku publikāciju autore par kultūras mantojuma lomu telpiskajā attīstībā. Biedrības „ICOMOS Latvija” biedre