Pīts Kērčers

Ieguvis jurista grādu Sauthemptonas universitātē, pārcielies uz Itāliju 1978.gadā, kur nodibinājis dizaina konsultāciju aģentūru. No 1988 - 94 darbojies EiropasDizaineru asociācijas birojā, līdz 2002.gadam pārstāvot Itāliju arī direktoru valdē. Itālijas Indstriālā dizaina asociācijas biedrs.

Kopš 1993.gada viens no EIDD, Dizains Visai Eiropai, dibinātājiem (tās prezidents no 2003-7) un nacionālā atzara Dizains Visai Itālijai (prezidents no 1997- 99), šobrīd ir tās labas gribas vēstnieks, ceļojot un lasot lekcijas katru gadu vairāk nekā 10 pasaules valstīs.

Viarāku zinātnisko, konsultatīvo un redakcionālo komiteju un žūriju biedrs starptautiskās konferencēs, periodiskajos izdevumos un konkursos, kā arī rakstu un manifestu par mārketingu, Dizainu Visiem un darba vidi autors. Piedalījies pirmo reizi Eiropas Kultūras galvaspilsētas vēsturē dizaina satura izstrādē (Viļņā 2009.gadā), viņš cenšas vairot izpratni par stratēģiskā dizaina kā kultūras un investīciju kopsakarības nozīmi Eiropā un savā dzīvesvietā Itālijā.

Šobrīd iesaistīts stratēģisku dizaina projektu īstenošanā, kuru mērķis ir sociālekonomiski revitalizēt privāto un publisko sektoru da;z;ad;as Eiropas valstīs. Īpaši interesējas par Tūrismu Visiem, kopš pirmās nozīmīgās konferences par šo tēmu Milānā 2007.gadā un nesen (2014.gada oktobrī).Manifesta projekta par universālu pieejamību kultūras mantojumam autors.