Jānis Dripe

Arhitekts Jānis Dripe, Latvija

Patlaban Latvijas Kultūras ministrijas eksperts arhitektūras un radošo industriju jautājumos. Bijis Rīgas pilsētas arhitekts (2006 – 2011), Valsts protokola vadītājs (2002 – 2006), Latvijas vēstnieks Zviedrijas Karalistē (1996 – 2001), Latvijas kultūras ministrs (1993 – 1995) un Latvijas Arhitektu savienības vadītājs (1993 – 1996).

Jānis Dripe ir arī autors vairāk kā 300 rakstiem par arhitektūru un kultūru Latvijas un ārvalstu presē. Autors grāmatai „Latvijas arhitektūra 1991 – 2011” (Rīga, 2012., 320 lpp.)